Tag Archives: bao mat

Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website Bikersaigon Shop bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Bikersaigon Shop yêu cầu thành viên cung cấp bắt […]